Supervizarea consilierilor in cariera GCDF
 reprezinta o metoda de dezvoltare rofesionala pentru acestia. Supervizarea este modul in care relatia de supervizare raspunde la impactul mental, emotional si spiritual pe care clientul – individual sau colectiv – il produce in universul consilierului.

Grupurile de supervizare ofera suportul practic si aplicativ al cunostintelor dobandite de-a lungul anilor de pregatire in domeniul consilierii. Organizarea este realizata in sistem tutorial avand material didactic la dispozitia supervizatului, sarcini pentru acasa sau la orele de clasa, studii de caz.

Obiective sedintelor de supervizare sunt:

  • Promovarea unor standarde ridicate de competenta si etica profesionala;
  • Promovarea supervizarii ca si conditie a implementarii unor servicii de calitate catre clienti.
  • Asigurarea mentoratului pentru consilierii  in supervizare.

In desfasurarea sedintelor de supervizarese au in vedere urmatoarele:

  • Codul etic al consilierului in cariera GCDF;
  • Dobandirea si insusirea cunostintelor;
  • Interviul (structurat, semistructurat, liber);
  • Consiliere si supervizare practica;
  • Elaborarea studiilor de caz si prezentarea acestora.

4career logo transparent

Google Maps

YouTube